Verslag 07-08-2019

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

Verslag  comitévergadering  Probus Aarschot van 7 augustus 2019

 

Aanwezig: Jan Claes, Walter Van Den Enden, Frederik Deca, Urbain Lavigne, Louis Deziron, Alfons Van Den Bergh, Roger Van Den Bosch

 

 

 1. Het verslag van de comitévergadering van 5 juni 2019 wordt goedgekeurd,

  nadat punt 3 vermeld in deze vergadering en handelend over de leden die nog geen toestemming hadden gegeven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens ondertussen niet meer relevant is

 2. Het verslag van de extra comité vergadering van 20-07-2019 wordt goedgekeurd.

 3. < >          4. Bespreking CV van Willy Schoolmeesters. Er worden geen bezwaren  

   

  Ingebracht. Aanvaarding als kandidaat lid.

                5. Pinning van nieuwe leden

          - op 28/08/2019: Jan Blockx – Jos Janssens  - Jef Peeters  – Willy Minne – Schoolmeesters Willy

          - op 11/09/2019 Willie Dierick

  6. Presidentenvergadering in Pelt op 03/09/2019.

  • Drie comitéleden van de club kunnen mee.

  • Frederik als RC4, Jan als President en Urbain als verslaggever worden betaald door CIC.

  • Het vervoer dient door de deelnemers worden afgesproken

  • Inschrijvingen BBQ – 14/08/2019: 67 , een succes!

  • Voor het Galabal 21/09 zijn de uitnodigingen verzonden.De tafelsetting zal geschieden overeenkomstig de binnenlopende inschrijvingen. De protocolmeester zal samen met de comitéleden en Hector op 20/09 PM de Probus-attributen opstellen. Het scenario wordt volgende bestuursvergadering door het comité doorlopen.

  • Op 10/10 grijpt de causerie “Antwerpen 500 jaar Diamantstad” door de heer JC Verwaest plaats in ’t Rietlaer. Menu ligt vast, de prijs is vastgesteld op 55€ all-in. Geschenken voor de spreker mogen niet worden vergeten.

  • Een eerste bespreking van de toekenning van “speciale eretekens”. Omwille van discretie wordt hieromtrent niet uitgeweid in het verslag.

  • Het voorlopig programma 2020 wordt doorlopen. Nog geen beslissingen en vastleggingen hieromtrent maar het kader is getekend..

  • Een meerderheid van de comitéleden onderschrijft de aanvraag van Arjen Wartena om erelid te worden.

  • Volgende comitévergadering op woensdag 04/09 in het CC Het Gasthuis?

   

  Jan Claes                                                                                                                           Van den Bosch Roger

  President                                                                                                                             Interim  secretaris