Leden van Probus Aarschot

De club heeft momenteel 36 actieve leden, 2 kandidaat-leden en 7 mannelijke ereleden. Bij het overlijden van een lid dat nog een partner heeft, wordt deze laatste automatisch zelf erelid van de vereniging, tenzij zij of hij dat niet wenst. De club heeft dan nog 10 vrouwelijke ereleden en 8 dames sympathisanten. Gezien hun inzet voor de Probus gemeenschap hebben ook zes leden van Probus Club Aarschot van Probus Belgium het ereteken George Dick gekregen.