De oorsprong van de naam Probus.

De naam PROBUS is een afkorting van de officiële naam van de vereniging  "International Association of retired PROfessional and BUSiness people". De afkorting van die naam was een idee van een club in Caterham - Surrey (regio South East England) in Engeland.

Het verenigingsleven.

Zoals alle primaten is de mens van nature een sociaal wezen en heeft hij het moeilijk om als eenzaat door het leven te gaan. Door de vrijheid van vereniging, die haar grondslag en verantwoording vindt in de vrijheid van mening en de persoonlijke vrijheid, heeft het verenigingsleven door de eeuwen heen in onze maatschappij een belangrijke rol gespeeld, zowel vroeger als nu. We mogen ook stellen dat het meer moderne verenigingsleven, mede via allerhande clubformules, vooral gestructureerd is rond dienstbetoon, sport en vrijetijdsbesteding, terwijl groeperingen van personen zich vroeger vooral op professionele en religieuze basis, of een combinatie van de twee, hadden ontwikkeld.

Terwijl in dergelijke vriendenverenigingen de mens “iets voor zichzelf” zoekt, bv. ontspanning, wil hij zich aan de andere kant ook inzetten voor anderen. Het is deze laatste bezorgdheid die aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van serviceclubs. Uit de serviceclubs ontstonden verenigingen die zich niet inlaten met dienstbetoon, doch vooral in de vriendschap en verdraagzaamheid hun bestaansreden vinden. De Probusbeweging is hier een schoolvoorbeeld van.

Het ontstaan van de Probus beweging.

De Probus beweging vindt haar oorsprong in de Engelse Rotary gemeenschap. In het jaar 1965 ontstond in de schoot van de Rotaryclub van Welwyn Garden City in Londen het idee om ter plaatse een lunchclub voor gepensioneerden op te richten. In hun actief leven hadden ze niet de gelegenheid gehad om zelf sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Op uitnodiging van de Rotarier Fred Carnhill kwamen 33 gepensioneerden, die geen lid waren geweest van een service-club, samen en bevestigden hierdoor de behoefte aan nieuwe en regelmatige contacten met lotgenoten.

Het gevolg was dat in Welwyn Garden City de Campusclub (genoemd naar de vergaderplaats) werd opgericht met aanvankelijk 45 leden die geregeld voor de lunch bijeenkwamen, gevolgd door een voordracht van één van de leden. Het enthousiasme van de leden van deze eerste lunchclub voor senioren was zo groot dat ook andere Rotaryclubs initiatieven ontwikkelden tot sponsoring van Probusclubs voor de niet-leden gedachte. Zo werd in 1966, op initiatief van Rotarier Harold Blanchard, lid van de voormelde Rotaryclub, een andere soortelijke club werd gesticht onder de naam Probus. Het enthousiasme van de leden van deze eerste lunchclub voor senioren was zo groot dat andere Rotaryclubs initiatieven namen tot sponsoring van Probusclubs voor niet-leden van serviceclubs die de leeftijd van 55 jaar hadden overschreden.

De Probus beweging in de wereld.

Momenteel vindt men Probusclubs verspreid over alle continenten. Hoewel de grootste concentratie in Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland ligt, zijn er nu overal ter wereld Probusclubs, dus ook bijvoorbeeld in Noord-Amerika, India, Zuid-Afrika en enkele andere landen in Afrika en Azië. World Probus schat dat er wereldwijd 5000 Probusclubs zijn met gezamenlijk meer dan 450.000 leden.
Na het prille begin rond de jaren 1965 en 1966 in Engeland begon Probus zich te ontwikkelen. In 1971 werd de eerste Probusclub in Ierland opgericht, Bangor Probuslclub, met de hulp van de Rotary Club van Bangor. In 1974 volgde de eerste Probusclub in Nieuw-Zeeland en in 1976 in Australië. De eerste Probusclub in Noord-Amerika werd in 1987 opgericht in Canada, gesponsord door de Rotary Club van Galt in Cambridge, Ontario, Canada.
Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 5000 Probusclubs met meer dan 460.000 leden.

Probus Global.

Het INP (International Network Probus) is in 2020 Probus Global geworden. De Canadezen en Britten hebben de organisatie op punt gesteld. https://probusglobal.org.
Probus Global heeft de voormalige pogingen hernomen om Probus leden over de continenten met elkaar in contact te brengen. Sinds december 2020 organiseren ze zoom vergaderingen met mondiale deelnemers. Onze past N.C, Gauthier De Brabandere, heeft in december 2020 aan de twee vorige zoom vergaderingen deelgenomen, met de voorstelling van Probus Canada, en in januari 2021 met de voorstelling van Probus South Pacific (Australië & Nieuw Zeeland). Een derde sessie vond plaats op 1 april 2021. Onze Nationale Coördinator heeft Probus Belgium voorgesteld, uiteraard in het Engels: https://www.youtube.com/watch?v=8QOy6o Hty4s.

De stichting van Probus in België.

George Dick, voorzitter van de Rotaryclub Antwerpen Ring, leerde Probus kennen in het begin van de tachtiger jaren via zijn vrienden in Engeland, die hem enthousiast over Probus vertelden. Omdat Probus op dat ogenblik reeds actief was in Nederland, heeft hij hun stichter Herman W. Herwig uitgenodigd om het verhaal van de stichting van Probus Nederland te doen voor zijn Rotaryclub. Daardoor werd op 26 januari 1984 de eerste Belgische Probusclub opgericht in Antwerpen.
Vanaf het begin heeft George Dick een aantal oud-Rotariers zoals , Robert (Bob) Horion ( aanwezig op onze stichtingsvergadering ipv George Dick), Stany Verougstraete, Leslie Peeters en André Haumont rond hem verzameld, en met die kring heeft hij de start van Probus Belgium in goede wegen geleid. Hij nam de nationaal coördinerende taak op zich , o.m. het opstellen en verspreiden van clublijsten en door op te treden als bemiddelaar bij het vastleggen van plaats en datum voor de jaarlijkse Nationale Probusdag. Deze taak (Nationale Coördinator) werd na het vroegtijdig overlijden van zijn gedoodverfde opvolger Bob Horion, achtereenvolgens overgenomen door, Stany Vedrougstraedte, Jacques Vanden Berghe, Louis Croonen, Wilfried Samson, Paul De Preter, Claudine Higuet, Yvan Vandewalle, Gauthier De Brabandere en thans door Jean-Paul Pannekoek. George Dick overleed op 15 april 2017.
Op 1 januari 2001 werd er ook een Coördinatie- en Informatiecentrum (C.I.C. Probus Belgium and Luxemburg) opgericht.

In België zijn er op dit ogenblik 118 clubs met meer dan 3945 leden. Momenteel zijn de clubs gegroepeerd per regio, maar aanvankelijk was dat niet zo. In 1993 ontstonden er 4 regio’s die gebaseerd waren op provinciegrenzen. Per regio werd er ook een verantwoordelijke regionale coördinator aangeduid. De volgende personen kregen achtereenvolgens deze functies:

  • Regio 1 - West-Vlaanderen: Leslie Peeters, Freddy Dewitte, Wilfried Samson, Gauthier De Brabandere, Etienne Luca, Joos Waelkens, Annie Goddaer.
  • Regio 2 - Oost-Vlaanderen: Stanny Verougstraete, Freddy Dewitte, Marc Bourdeaud’hui, Yvan Vandewalle, Marc Verstraeten, J.P. Pannekoek, Antoon Galle.
  • Regio 2 - Antwerpen: George Dick, Leo Winters, Dirk Sterk, Paul De Preter, R. Staes, Marc Van der Hauwaert, Roger Dommisse.
  • Regio 4 - Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel (Nl): André Haumont, Louis Croonen, André Segers, Paul Van Calster, Frederik Deca.
  • Regio 5 - Waals Brabant, Henegouwen, Brussel (Fr) (sinds 2001): Jacques Vanden Berghe, Yvan Nobels, V. Verbraeken, Claudine Higuet, Etienne Gilbart, Jean-Claude Desrousseaux.
  • Regio 6 - Namen, Luik, Luxemburg (sinds 2001): P. Woitrin, Pierre Vanesse, Jean Lange, Pierre Schils, Jean-Louis Luckx.

Probusclub Aarschot.

De Probusclub Aarschot werd opgericht op initiatief van twee leden van de Rotaryclub van Aarschot. Op 17 november 1990 werd het door Probus België erkend als een Probusclub met Charter 33. We zijn geen lid van Rotary International en zijn bijgevolg niet onderworpen aan hun verplichtingen. Alhoewel beide verenigingen volledig zelfstandig en onafhankelijk zijn, hebben ze toch de morele verplichting onderling goede vriendschapsbanden te onderhouden. In dat verband worden soms op speciale evenementen van Probus Aarschot ook leden van Rotary Aarschot uitgenodigd en omgekeerd.

Wat vooral telt bij Probus is de vriendschap tussen de leden van de club, en over de clubs heen. Alle activiteiten zijn daarop gericht. En die vriendschap strekt zich ook uit over de landsgrenzen, ook al is er geen internationale overkoepeling van Probus.

De gewone bijeenkomsten worden gehouden in het restaurant  Gasthof ter Venne in Aarschot-Langdorp op de tweede en de vierde donderdag van de maand om 12.00 uur, behalve in de maand juli en gaat gepaard met een maaltijd. Naast deze gewone vergaderingen zijn er ook speciale bijeenkomsten met een etentje en al of niet met een gastspreker. Sommige daarvan worden in 'Nieuwland in Aarschot georganiseerd. Daarnaast zijn er jaarlijks ook enkele uitstappen gepland. Aan deze speciale bijeenkomsten en uitstappen kunnen meestal ook de dames van de leden en eventueel ook andere genodigden deelnemen.