De naam PROBUS is afkomstig van een Engelse non profit vrijwilligersvereniging  "Association of retired PROfessional and BUSiness people" die in 1965 door een lid van de Rotary Club van Caterham opgericht werd. Ondertussen bestaan er wereldwijd reeds meer dan 5.000 clubs, waarvan 118 in België.

Probusclub Aarschot is een aangename multidisciplinaire vereniging van personen die een verantwoordelijke of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend, of die zelfstandige of vrije beroepsmensen waren, en die nu met rust zijn of die in de eerstvolgende tijd op rust denken te gaan. De club is aangesloten en wordt gesteund door de nationale vereniging Probus Belgium. Ze werd opgericht in 1990 door toedoen van de Rotaryclub van Aarschot met twee van haar leden.

We zijn geen serviceclub, maar een vriendenclub die los van elke godsdienstige , filosofische of politieke strekking, in verschillende domeinen interesses heeft , zoals cultuur , ontspanning , wetenschap , maatschappelijke beleving. De leden komen in principe tweemaal per maand bijeen en organiseren activiteiten met de bedoeling onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen met respect van ieders overtuiging. Er is echter geen aanwezigheidsverplichting.

De gewone bijeenkomsten worden gehouden in het restaurant 't Rietlaer in Rillaar op de tweede en de vierde woensdag van de maand, en gaan gepaard met een maaltijd. Naast deze gewone vergaderingen zijn er ook speciale bijeenkomsten met een etentje en al of niet een gastspreker. Sommige daarvan worden in 'Nieuwland in Aarschot georganiseerd. Daarnaast zijn er jaarlijks ook enkele uitstappen gepland. Aan deze speciale bijeenkomsten en uitstappen kunnen meestal ook de dames van de leden en eventueel ook andere genodigden deelnemen.

Het lidmaatschap is mogelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar. Iedereen die lid wil worden moet contact opnemen met een effectief lid, dat zal optreden als zijn peter, en die hem zal voorstellen op een ledenvergadering die zijn kandidatuur moet aanvaarden. Voor de aanvaarding zal rekening worden gehouden met de gedane studies, het belang van de positie van de kandidaat, de sociale en/of economische verantwoordelijkheden tijdens zijn professionele carrière, en zijn aanleg om menselijke contacten te ontwikkelen en te onderhouden.