Algemene Club Informatie

De Probusclub Aarschot werd opgericht op initiatief van twee leden van de Rotaryclub van Aarschot. Op 17 november 1990 werd het door Probus België erkend als een Probusclub met Charter 33. We zijn geen lid van Rotary International en zijn bijgevolg niet onderworpen aan hun verplichtingen. Alhoewel beide verenigingen volledig zelfstandig en onafhankelijk zijn, hebben ze toch de morele verplichting onderling goede vriendschapsbanden te onderhouden. In dat verband worden soms op speciale evenementen van Probus Aarschot ook leden van Rotary Aarschot uitgenodigd en omgekeerd.

Wat vooral telt bij Probus is de vriendschap tussen de leden van de club, en over de clubs heen. Alle activiteiten zijn daarop gericht. En die vriendschap strekt zich ook uit over de landsgrenzen, ook al is er geen internationale overkoepeling van Probus.

De club wordt bestuurd door een Comité bestaande uit de actieve President, de voorgaande President, de toekomstige President, en drie bestuursleden voor de functies van Secretaris , Penningmeester en Protocol / Clubmeester. De President wordt verkozen door de clubleden, terwijl de andere bestuursleden gekozen worden door de actieve President. Het Comité kan eventueel door de President aangevuld worden met andere gewezen Presidenten en met de afgevaardigde van het clubblad.

De club heeft momenteel 41 actieve leden en 4 mannelijke ereleden. Bij het overlijden van een lid dat nog een partner heeft, wordt deze laatste automatisch zelf erelid van de vereniging. De club heeft dan nog 6 vrouwelijke ereleden en 8 dames sympathisanten. Gezien hun inzet voor de Probus gemeenschap hebben ook zes leden van Probus Aarschot van Probus Belgium een ereteken gekregen. (Ereteken George Dick)

Behalve in de maand juli, worden er maandelijks twee ledenbijeenkomsten georganiseerd. De gewone ledenvergaderingen grijpen plaats in 't Rietlaer in Rillaar op de tweede en vierde woensdag van de maand om 12:00 uur, behalve als er in die periode een externe activiteit georganiseerd wordt. Speciale vergaderingen worden regelmatig georganiseerd in 't Nieuwland in Aarschot.

De club heeft ook voor ieder lid een BA & LA-verzekering genomen via Probus Belgium, waardoor zij en het Comité verzekerd zijn tegen gebeurlijke ongevallen tijdens vergaderingen, uitstappen en bijeenkomsten van welke aard ook. Partners en occasionele genodigden zijn daarbij ook automatisch verzekerd.