De Algemene Vergaderingen

Probusclub Aarschot organiseert zoals elke Probusclub algemene vergaderingen, waarin alle leden zichzelf vertegenwoordigen en het bestuurscomité. Het zijn onder andere vergaderingen voor de keuze van de President en de aanpassingen van de statuten van de club.

In principe wordt tijdens de vierde week van de maand juni een Statutaire Algemene Vergadering georganiseerd . Tijdens deze vergadering wordt door de aanwezige leden elke 2 jaar een nieuwe President-elect gekozen, en kunnen ook wijzigingen aan de Statuten van de Club worden goedgekeurd.

De president (clubvoorzitter), de president-elect en de bestuursleden worden normaal maar voor een beperkte duur (één, twee of drie jaar) verkozen. De aftredende voorzitter wordt van rechtswege Past-President. Om de continuïteit in de administratieve organisatie te waarborgen, is het mandaat van de secretaris en van de penningmeester niet aan een beperkte duur gebonden.

Zie ook in het Huishoudelijk Reglement de details van de verkiezing van de President-Elect.