Het Coördinatie en Informatie Centrum

Het "Coördinatie en Informatie Centrum", afgekort C.I.C., werd opgericht en is operationeel geworden op 1 januari 2001 door Stany Verougstraete de tweede nationale coördinator. Het wil in de eerste plaats een inlichtingencentrum zijn ten dienste van de clubs en daarnaast een instelling die kan helpen bij de coördinatie bij grote manifestaties. Het C.I.C. kan elektronisch geraadpleegd worden op het adres: www.probus-belgium.be.

Het is samengesteld uit 7 leden: de Nationale Coördinator en 6 Regionale Coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige). Daarnaast zijn er momenteel nog 5 andere medewerkers, namelijk een secretaris, de redacteur van het CIC infoblad, een financiële medewerker, een verantwoordelijke voor de webshop, een verantwoordelijke voor de verzekeringen, en een Nationale Webmaster. Het C.I.C. komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle vergaderingen bij te wonen.

Opdrachten en bevoegdheden

  • De evaluatie en aanvaarding van de kandidaat Probusclubs
  • Op verzoek van de betrokken Regionale Coördinator, indien nodig, tussenkomen om geschillen op te lossen of steun te verlenen aan de erkende clubs.
  • De verkiezing van de Nationale Coördinator.
  • Het Toekennen van het Probus ereteken George Dick.