Probus Belgium - Algemene Informatie

PROBUS Belgium is het overkoepelend orgaan van de Belgische Probusclubs. Het werd in 1984 opgericht door George Dick. België werd ingedeeld in zes regio’s waarvoor er per regio een "Regio Coördinator" (RC) aangeduid wordt. Elke regio wordt ook bijgestaan door een regionale ICT verantwoordelijke.

Nr Regio Nr Regio Nr Regio
1 West Vlaanderen: 25 clubs. 2 Oost Vlaanderen: 17 clubs. 3 Antwerpen: 20 clubs.
4 Limburg / Vlaams Brabant / Brussel Nl: 22 clubs + 1 in oprichting. 5 Waals Brabant / Henegouwen / Bruxelles Fr: 19 clubs. 6 Namen / Luik / Luxemburg: 14 clubs

De Regionale Coördinator van Regio 4 is momenteel een lid van Probus Aarschot, namelijk Frederik Deca.

De clubs van PROBUS Belgium worden begeleid door een Coördinatie- en Informatie Centrum (kortweg C.I.C.) dat samengesteld is uit de zes Regio Coördinatoren (RC’s) en een Nationale Coördinator (NC) en een vijftal leden met een ondersteunende functie. In wat volgt vindt U een korte historiek en de ontwikkeling van PROBUS Belgium.

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. Hij was ook  als nationale coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Hij werd in deze functie opgevolgd van 2000 tot 2005 door Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en  oprichter van het C.I.C. in 2001.

Zodra bij het stichten van een nieuwe Probusclub, het  initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is,  moet de peterclub contact opnemen met de Nationale Coördinator om  gecharterd te worden en om de toestemming te krijgen om het logo en de naam Probusclub te dragen. Deze maakt de vraag over aan het C.I.C dat formeel zijn akkoord dient te geven voor de oprichting van de nieuwe Probusclub. De initiatiefnemer zal een aantal personen bijeenbrengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap voldoen. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club. Pas wanneer de nieuwe club voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden.

Zie ook de nationale website voor meer informatieen een overzicht van de Belgische Probusclubs.